PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1982 | 1 |
Article title

Densimetric investigations of water-acetamide system with in the temperature range 25-85°C

Content
Title variants
EN
Densymetryczne badania układu woda-acetamid w zakresie temperatury 25-85°C
Languages of publication
Abstracts
EN
The density of aqueous acetamide solutions was measured over the temperature range 25-85 C.
From the obtained density data apparent molal volume
of acetamide in water and volume expansibility coefficient were calculated.
The analysis of changes of these functions in relation
to acetamide concentration and temperature allowed to conclude on breaking effect of acetamide on water structure.
PL
Zmierzono gęstość wodnych roztworów acetamidu w zakresie
temp. 25-85 C. Na podstawie otrzymanych badanych gęstości obliczono
wartości pozornej molowej objętości acetamidu w wodzie oraz
współczynnik rozszerzalności objętościowej danych roztworów. Analiza zmian wymienionych wielkości w zależności od stężenia acetamidu i temperatury pozwoliła wysnuć wniosek o niszczącym
wpływie acetamidu na strukturę wody.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1982
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15331
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15331
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.