PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1993 | 10 |
Article title

The electrochemical studies on water-soluble polymerization initiators based on the 9H-thioxanth-9-one structure

Content
Title variants
EN
Elektrochemiczne badania rozpuszczalnych w wodzie inicjatorów polimeryzacji opartych na układzie 9H-tioksanten-9-onu
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper reports polarographic studies on a group of
five water-soluble initiators of polymerization, the derivatives
of 9H-thioxanth-9-one. Their reduction on the mercury
cathode is a two-electron process, and it leads to the corresponding
derivatives of 9H-thioxanthen-9-ol.
The respective photoinitiators substituted by the methyl
group in position 1 exhibit only single waves whereas the
others exhibit two waves. The appearance of the second wave
is attributed to formation of a hydrate by the studied 9H-thioxanth-9-ones. The analysis of changes in the limiting
difussion current for aqueous solutions of those compounds
as a function of pH enable us to explain the effect of
methylation and ionic substituent on the acid-base equilibria
occuring there.
PL
Praca ta dotyczy polarograficznych badań szeregu rozpuszczalnych
w wodzie inicjatorów polimeryzacji. Stwierdzono, że ich
elektrochemiczna redukcja na katodzie rtęciowej jest procesem
dwuelektronowym prowadzącym do odpowiadających im pochodnych
tioksanten-9-olu . Te ze zbadanych fotoinicjatorów, które były
podstawione grupą metylową w pozycji 1 wykazywały tylko pojedyncze
fale polarograficzne, podczas gdy pozostałe - podwójne fale
polarograficzne. Zjawisko pojawiania się drugiej fali na polarogramach
badanych związków zostało wytłumaczone tworzeniem się
hydratów badanych tioksantenonów. Analiza zmian granicznego prądu
dyfuzyjnego dla ich roztworów wodnych wykreślona w funkcji
pH pozwoliła wyjaśnić efekt podstawienia do układu macierzystego
grup metylowych i bocznego łańcucha na zachodzące tamże równowagi
kwasowo-zasadowe.
Keywords
Year
Volume
10
Physical description
Dates
published
1993
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15295
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.