PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Effect of gamma-irradiation on energetic metabolism of porcine blood lymphocytes, platelets and erythrocytes

Content
Title variants
EN
Wpływ promieniowania gamma na metabolizm energetyczny erytrocytów, limfocytów i płytek krwi wieprzowej
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca dotyczy wpływu promieniowania gamma w zakresie dawek 0,5-500 krad na
zawartość AMP, ADP i ATP erytrocytów, limfocytów i płytek krwi wieprzowej.
Stosowane promieniowanie gamma we wszystkich 3 przypadkach wywołuje ten sam
charakter zmian w zawartości nukleotydów adehinowych. Zależność zawartości
nukleotydów od dawki promieniowania w zakresie 0,5-7 krad uzyskana eksperymentalnie
jest wysoce zgodna z zastosowanymi obliczeniami matematycznymi. W oparciu
o otrzymane wyniki sugeruje się, że popromienne zmiany zawartości nukleotydów
adeninowych ' związane są z uszkodzeniami błon komórkowych.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15237
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.