PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Effect of 2,3-DPG on the stability of isolated apo-α and apo-β chains of bovine hemoglobin

Content
Title variants
EN
Wpływ 2,3-DPG na trwałość izolowanych apo-α i apo- β łańucuchów hemoglobiny wołowej
Languages of publication
Abstracts
PL
Uzyskane wyniki świadczą, że oderwanie wolnych i słabo związanych fosforanów organicznych nie wpływa w istotny sposób na powinowactwo tlenowe Hb wołowej. Zastosowany w pracy dodatek 2,3-DPG, dziesiyciokrotnle przekraczający wartości fizjologiczne, powoduje wówczas spadek powinowactwa tlenowego.
Łańcuchy β-globiny wołowej wykazują mniejszą trwałość niż łańcuchy α-
-globiny. Dodatek 2,3-DPG nie wywiera wpływu na trwałość łańcucha β-hemoglobiny wołowej, ma więc inne działanie niż ATP, który jak stwierdzono w poprzedniej pracy, ma działanie stabilizujące na ten łańcuch.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15234
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.