PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Effect of ATP on the stability of isolated apo-α and apo-β chains of bovine hemoglobin

Content
Title variants
EN
Wpływ ATP na trwałość izolowanych apo-α i apo-β łańcuchów hemoglobiny wołowej
Languages of publication
Abstracts
PL
Preparaty globiny przechowywano w obecności ATP, stosując stężenie ATP:
tetramer Hb = 2 : 1 w 8 M roztworze mocznika de jonizowanego z dodatkiem β--merkaptoetanolu, w temperaturze +4°C. w tych samych warunkach przechowywano próby kontrolne, tj. preparaty globiny bez ATP. Rozdziały α i β globiny wykonano metodą Clegga na kolumnach z CM-32 celulozą, oznaczając zawartość ot
i |3 łańcuchow globiny po 24, 48, 72 i 96 godzinach przechowywania. Czystość
otrzymanych α i β łańcuchów globiny sprawdzano metodą ogniskowania izoelektrycznego
w żelu poliakryloamidowym z 8 M mocznikiem i amfoliną o pH
3,5-10,0. Skład aminokwasowy α i β globiny oznaczano metodą automatycznej
analizy aminokwasow. Stwierdzono, że w probach kontrolnych zawartość łańcucha β zmniejszała się z 30 mg do ok. 15 mg w okresie 48-96 godzin przechowywania.
W próbach przechowywanych z dodatkiem ATP zawartość łańcucha
zmniejszała się do ok. 21 mg. Uzyskane wyniki wskazują na stabilizujący
wpływ ATP na łańcuchy β. Zawartość łańcucha α zmieniała się nieznacznie
zarówno w próbach kontrolnych jak i przechowywanych w obecności ATP.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15230
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.