PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 14 |
Article title

Urokinase plasminogen activation system and its role in cancer invasion and metastasis

Content
Title variants
EN
Urokinazowy układ aktywacji plazminogenu i jego rola w inwazyjności nowotworów i ich zdolności do przerzutowania
Languages of publication
Abstracts
PL
Inwazyjność nowotworów i ich zdolność do przerzutowania są klinicznymi cechami
progresji nowotworów i wymagają degradacji i migracji przez tkankę łączną przez komórki
rakowe. Procesy te zależą od złożonego oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworu
i otaczającą macierzą zewnątrzkomórkową. Oddziaływania te są modyfikowane przez enzymy
proteolityczne i ich receptory. Urokinazowy układ aktywacji plazminogenu odgrywa ważną
rolę w inwazyjności nowotworów i ich zdolności do przerzutowania. Układ len zawiera
urokinazowy aktywator plazminogenu (uPA), receptor urokinazowy (uPAR) i specyficzne
inhibitory aktywatorów plazminogenu, PAI-1 i PAI-2. Receptor uPA może znajdować się na
powierzchni komórek rakowych. uPA może być uwalniany zarówno przez komórki normalne
jak i zmienione nowotworowo. Kompleks uPA-uPAR skupia aktywność proteolityczną na
powierzchni komórek rakowych przez konwersję osoczowego białka plazminogenu d o proteazy
serynowej plazminy. Plazmina degraduje macierz zewnątrzkomórkową w sąsiedztwie komórek
rakowych ułatwiając w ten sposób inwazję nowotworów. uPA, uPAR i PAI-1 mogą być
stosowane jak o markery prognostyczne w wielu typach raka.
Keywords
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15183
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.