PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 14 |
Article title

Human benign and malignant prostatic neoplasms: cytoplasma protein studies

Content
Title variants
EN
Białka cytoplazmatyczne nowotworów gruczołu krokowego człowieka
Languages of publication
Abstracts
PL
Białka frakcji cytosolowej oraz frakcji błon plazmatycznych komórek łagodnego rozrostu
stercza oraz raka tego gruczołu analizowano za pomocą jednokierunkowej elektroforezy w żelu
poliakryloamidowym z SDS (PAGE-SDS). Prawidłową tkankę stercza, łagodny rozrost (BPH
ang. benign prostatic hyperplasia) oraz raka prostaty (PCA, ang. prostatic carcinoma) pozyskiwano
w wyniku częściowej elektroresekcji przezcewkowej lub całkowitej prostatektomii. Rozdziały
elektroforetyczne białek wybarwiano metodą srebrową a następnie analizowano za pomocą
wideodensytometru i programu komputerowego Gel-Pro® Analyzer (Media Cybernetics, USA).
Nie stwierdzono istotnych zmian jakościowych i/lub ilościowych w obrębie białek frakcji błon
plazmatycznych badanych tkanek. We frakcji cytosolowej prawidłowego stercza, BPH i PCA
zaobserwowano natomiast różnice natury zarówno jakościowej jak i ilościowej. Znaczący
w przypadku raka prostaty, w porównaniu z tkanką prawidłową i BPH, wzrost ekspresji
białka 32 kD wydaje się być specyficzny dla nowotworu złośliwego. Z kolei zmiany ilościowe
białek 62 kD i 93 kD stwierdzone w BPH jak i PCA sugerują podobny przebieg wczesnych
etapów karcynogenezy obu wymienionych nowotworów.
Keywords
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14958
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.