PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 14 |
Article title

The 4G /5G polymorphism in the promoter of the plasminogen activator in hibitor-1 (PAI-1) gene in subjects with cancer

Content
Title variants
EN
Polimorfizm 4G /5G obszaru promotorowego genu inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) u chorych na nowotwory złośliwe
Languages of publication
Abstracts
PL
Urokinazowy układ aktywacji plazminogenu zawiera enzymy proteolityczne mogące brać
udział w inwazji komórek rakowych poprzez degradację macierzy zewnątrzkomórkowej
i przerywaniu połączeń pomiędzy komórkami i macierzą. Wyniki znaczącej liczby eksperymentów
wskazują, że zawartość przeciwciał dla jednego ze składników układu aktywacji plazminogenu
inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1), w ekstraktach z fragmentów pierwotnych
guzów nowotworowych może mieć duże znaczenie prognostyczne: wysoki poziom PAI-1 źle
rokuje dla pacjenta. Zademonstrowano także, że poziom PAI-1 w metastazie jest wyższy niż
w guzach pierwotnych. Polimorfizm insercyjno/delecyjny 4G/5G w obszarze promotorowym
genu PAI-1 może być związany z osoczowym poziomem PAI-1. W pracy badano ten
polimorfizm we krwi 53 pacjentów cierpiących na różne rodzaje nowotworów (16 przypadków
ra k a sutka, 12 jelita grubego, 9 żołądka, 9 czerniaków i 7 nowotworów głowy i szyi) oraz
53 odpowiednio dobranych osobników zdrowych. Częstości alleli 4G i 5G u chorych były
odpowiednio: 0,53 i 0,47, podczas gdy w grupie kontrolnej wartości te wynosiły 0,43 i 0,57.
Rozkłady genotypów w badanych grupach były znacząco różne - u chorych genotyp 4G/5G
występował ze zwiększoną częstością niż w grupie kontrolnej. Konieczne są dalsze badania
dla oceny częstości występowania danego genotypu polimorfizmu 4G/5G, jak również innych
polimorfizmów, genu PAI-1 i stopniem ryzyka zapadnięcia na chorobę nowotworową.
Keywords
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14952
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14952
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.