PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 14 |
Article title

Effect of methylparathion on glutathione S-transferase isoenzymes in different rat tissues

Content
Title variants
EN
Wpływ metyloparationu na izoenzymy transferazy S-glutationowej w różnych tkankach szczura
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszej pracy zbadano wpływ insektycydu fosforoorganicznego - metyloparationu na
aktywność transferaz S-glutationowych w tkankach szczura rasy Wistar. Zbadano frakcję
postmitochondrialną, cytozolową. i mikrosomalną wątroby, nerki, trzustki, śledziony i mózgu.
Aktywność oznaczano z dwoma substratami: CDNB i DCNB, co pozwoliło wyróżnić izoenzymy
GST. Stwierdzono zmiany aktywności zależne od tkanki i frakcji komórkowej.
Keywords
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14943
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.