PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1998 | 13 |
Article title

Comparison of the DNA damaging activity of the organophosphorus insecticide m ethylparathion and its main metabolite

Content
Title variants
EN
Porównanie zdolności do uszkadzania DNA przez insektycyd fosforoorganiczny i jego główny metabolit
Languages of publication
Abstracts
PL
Badano zdolność indukowania uszkodzeń DNA plazmidu pUC19 przez powszechnie
stosowany insektycyd fosforoorganiczny metyloparation i jego główny metabolit metyloparaokson
po 72 h inkubacji z tymi związkami. Stosowano metodę elektroforezy w żelu agarozowym
i analizowano zmianę intensywności pasm odpowiadających dwóm formom konformacyjnym
plazmidu - kolistej superskręconej (CCC) i kolistej otwartej (OC). Metyloparation, w przeciwieństwie
do swego metabolitu, nie wywoływał zmian konformacyjnych plazmidowego DNA.
Działanie metyloparaoksonu powodowało przejście konformacyjne DNA z formy CCC do OC.
Otrzymane rezultaty wskazują na potencjalną zdolność metyloparaoksonu do wywoływania
uszkodzeń DNA in vivo.
Keywords
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
1998
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14588
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14588
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.