PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1998 | 13 |
Article title

Interaction between organophosphorus compounds and DNA assayed by the restriction endonuclease EcoRI

Content
Title variants
EN
Oddziaływanie pomiędzy związkami fosforoorganicznymi i DNA oceniane przy użyciu endonukleazy restrykcyjnej EcoRI
Languages of publication
Abstracts
PL
Enzymy restrykcyjne ze względu na istotę swojego działania mogą być źródłem informacji
na temat miejsca lub specyficzności sekwencyjnej wiązania substancji do DNA. Z drugiej
strony, działanie enzymów może być zaburzone przez związki mające zdolność do metylacji
zasad DNA. Cecha ta może być wykorzystywana do pierwotnej selekcji związków potencjalnie
genotoksycznych. W pracy badano działanie enzymu restrykcyjnego £coRI na DNA, które
było uprzednio inkubowane ze związkami fosforoorganicznymi. DNA plazmidu pUC19
0 stężeniu 78 μg/ml był inkubowany przez 72 h z insektycydami fosforoorganicznymi
parationem i metyloparationem oraz z ich głównymi metabolitami, odpowiednio paraoksonem
1 metyloparaoksonem o stężeniu 300 μM. Po inkubacji nie związane insektycydy były usuwane
przez ultrafiltrację, a DNA poddawano 1 h inkubacji z endonukleazą restrykcyjną EcoRI
i analizowano przez elektroforezę w 0.8% żelu agarozowym. Związek fosforoorganiczny
metyloparaokson powodowa! rozwinięcie superskręconego DNA plazmidu pUC19, a działanie
EcoRI na ten DNA było zaburzone, co znalazło swe odbicie w zmienionym obrazie elektroforetycznym.
Keywords
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
1998
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14586
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.