PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1997 | 12 |
Article title

Electrophoretic analysis of DNA-actin links induced by cis- and trans-diamminedichloroplatinum (II)

Content
Title variants
EN
Analiza elektroforetyczna wiązań DNA -aktyna indukowanych przez ds- i trans-diamminodichloroplatynę (II)
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy jest zbadanie wpływu związków platyny: cis- i trans-diamminodichloroplatyny
(II) na interakcję DNA i aktyny in vitro. W doświadczeniu wykorzystano DNA wyizolowany
z leukocytów wieprzowej krwi obwodowej oraz aktynę firmy SIGMA. Badania były prowadzone
metodą analizy elektroforetycznej. Stwierdzono zmniejszenie ruchliwości elektroforetycznej
DNA po inkubacji z cis- i trans-diamminodichloroplatyną (II) przy rt równym 0,5, 1, 2.
W przypadku prób inkubacyjnych zawierających cis-diamminodichloroplatynę i aktynę stwierdzono
zmniejszenie ruchliwości elektroforetycznej DNA. Elektrotransfer aktyny uwidocznił zmniejszenie
ruchliwości elektroforetycznej białka w próbach inkubacyjnych zawierających cis-diamminodichloroplatynę.
Obserwacje te świadczą o wytworzeniu wiązań krzyżowych DNA-aktyna przez
cis-diamminodichloroplatynę.
Keywords
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
1997
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14492
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14492
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.