PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1996 | 11 |
Article title

Isolation and partial purification of a glutathione peroxidase from pig blood platelets

Content
Title variants
EN
Izolowanie i częściowe oczyszczanie peroksydazy glutationowej z płytek krwi świni
Languages of publication
Abstracts
PL
Metodą Maddipati i Marnett (1987) wyizolowano i częściowo scharakteryzowano peroksydazę
glutationową z płytek krwi świni. Proces oczyszczania przebiegał kolejno poprzez wysalanie
siarczanem amonu, hydrofobową chromatografię na złożu Phenyl-Sepharose CL-4B oraz
chromatografię jonowymienną. Elektroforeza w żelu poliakryloamidowym z SDS (w obecności
/3-merkaptoetanolu) enzymu otrzymanego w ostatnim etapie oczyszczania ujawniła obecność
podjednostki o masie cząsteczkowej 23 kDa. Wykazano, że w płytkach dominującą formą
GSH-Px jest selenozależna peroksydaza glutationowa, ktora wykazuje ok. 86% całkowitej
aktywności tego enzymu. Selenin sodowy powodował wzrost aktywności otrzymanego enzymu,
podczas gdy jony miedzi, NEM i cisplatyna była inhibitorami peroksydazy glutationowej.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1996
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14157
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.