PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1996 | 11 |
Article title

Partition coefficient of organophosphorus insecticides evaluated by fluorescence quenching

Authors
Content
Title variants
EN
Ocena współczynnika podziału insektycydów fosforoorganicznych metodą tłumienia fluorescencji
Languages of publication
Abstracts
PL
Badając tłumienie fluorescenęji przez malation i metyloparation stwierdzono, że pierwszy
związek nie tłumi iluorescencji żadnego ze stosowanych w badaniach znaczników (perylen
i ANS). Opisując tłumienie za pomocą równania Stema-Volmera stwierdzono, że metyloparation
wiązał się z liposomami utworzonymi z fasfatydylocholiny. Wiązanie to wykazywało silną
zależność od stężenia insektycydu. Wiązanie insektycydu było znacznie słabsze, gdy liposomy
tworzone były z różnych ilośd molowych fosfatydylocholiny i cholesterolu. Tłumienie iluorescencji
było wyraźniejsze, gdy stosowano znacznik wiążący się z rdzeniem dwuwarstwy lipidowej
(perylen), niż wówczas, gdy stosowano znacznik wiążący się z bardziej zewnętrznym obszarem
dwuwarstwy (ANS). Uzyskane wyniki wskazują, że wiązanie niektórych insektycydów fosforoorganicznych
może być zmieniane przez cholesterol.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1996
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/14129
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_14129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.