PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1991 | 8 |
Article title

The effect of UV-light on free sulfhydryl groups in washed pig platelets

Content
Title variants
EN
Wpływ UV na poziom wolnych grup sulfhydrylowych w płytkach krwi świni
Languages of publication
Abstracts
PL
Badano wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV-A, 360 nm) na zachowanie
się w płytkach krwi wolnych grup sulfhydrylowych szybko reagujących z DTNB.
Wykazano, że poziom grup -SH gwałtownie wzrasta w napromienionych płytkach (15, 30, 60 min, UV-A, 0,5 W/cm 9). Wzrost ten jest tylko w nieznacznym
stopniu zależny od grup -SH związanych z materiałem uwalnianym z płytek.
Keywords
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13911
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13911
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.