PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1991 | 8 |
Article title

Vertebrate plasminogen

Content
Title variants
EN
Plazminogen kręgowców
Languages of publication
Abstracts
PL
Metodą chromatografii powinowactwa na złożu Lys Sepharose 4B wyizolowano
natywny plasminogen z osocza różnych grup kręgowców (ssaki, ptaki, płazy i ryby),
a następnie scharakteryzowano elektroforetycznie. Wykazano, ie istnieją
znaczne podobieństwa między plazminogenem człowieka a plazminogenami analizowanych
zwierząt pod względem zawartości w osoczu, masy cząsteczkowej i łańcuchowej
struktury białka, chociaż znaleziono i pewne różnice w biologicznych
właściwościach. W przeciwieństwie do plazminogenu człowieka żaden z badanych
plazminogenów zwierzęcych nie ulegał aktywacji pod działaniem streptokinazy.
Keywords
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13909
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13909
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.