PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1988 | 6 |
Article title

Oxygen affinity of Chironomus thummi thummi haemoglobins

Content
Title variants
EN
Powinowactwo tlenowe hemoglobin larw Chironomus thummi thummi
Languages of publication
Abstracts
PL
Z larw czwartego stadium Chironomus thummi thummi wyizolowano białko oddechowe
o właściwościach hemoglobiny. Białko to wykazuje wysoki stopień niejednorodności,
gdyż metodami elektroforetycznymi i chromatografii jonowymiennej
stwierdzono obecność 12 różnych składników w hemolimfie pojedynczej larwy. Zbadano
parametry powinowactwa tlenowego mieszaniny składników monomerycznych, dimerycznych,
a także mieszaniny wszystkich składników. Podczas wykonywania pomiarów
zastosowano układ redukujący podsiarczyn sodu - kwas askorbinowy, ze
wzglądu na wysoką stałą szybkości samoutleniania badanych hemoglobin. We wszy
stkich zbadanych układach stwierdzono wysokie powinowactwo tlenowe, obecność
alkalicznego efektu Bohra i brak kooperatywności wiązania tlenu. Wyniki te zostały
przeanalizowane pod kątem fizjologicznego przystosowywania się larw do
silnie zeutrofizowanego środowiska wodnego o zmiennych właściwościach tlenowych.
Zaproponowano również mechanizm działania układu redukującego w warunkach tlenowych i beztlenowych.
Keywords
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13826
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.