PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1990 | 7 |
Article title

Physico-chemical properties of the hemolymph and hemocyanin of Asellus aquaticus L.

Authors
Content
Title variants
EN
Właściwości fizykochemiczne hemolimfy i hemocyjaniny Asellus aquaticus L.
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiono fizykochemiczne właściwości hemolimfy i
hemocyjaniny Asellus aquaticus L, W hemolimfie Asellus aquaticus oznaczono za—
wartość kationów (Ca, Mg, Na, K, Cu) oraz mleczanu i białka. Zmierzono również
pil hemolimfy, które wynosi 7.5. Wykreślono widmo absorpcyjne hemolimfy i
hemocyjaniny przy 280 i 338 nm. Białka hemolimfy poddano ultrawirowaniu analitycznemu
w wyniku, którego otrzymano 3 frakcje. Dominowała frakcja 16 S,
stanowiąca ponad 70% całości, a w niewielkich ilościach obecne były frakcje
24 S i 5 S. W różnorodnych warunkach wykonano rozdziały elektroforetyczne, obrazujijcc
właściwości białek hemolimfy w polu elektrycznym. Z krzywej dysocjacji
tlenowej wyznaczono parametry powinowactwa p5o i n. Współczynnik Hilla
dla hemolimfy Asellus aauaticus wynosi 2.6.
Hemocyjaninę otrzymano w wyniku ultrawirowania preparatywnego przy użyciu
ultrawirówki typu MOM 3170B. Zliofilizowane próbki hemocyjaniny poddano
automatycznej analizie aminokwasowej na analizatorze Jeol 6 AH.
Keywords
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
1990
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13797
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13797
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.