PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1988 | 6 |
Article title

Activation of goose prothrombin by thrombin

Content
Title variants
EN
Aktywacja gęsiej protrombiny za pomocą trombiny
Languages of publication
Abstracts
PL
Ze świeżej plazmy cytrynianowej gęsi wyizolowano protrombinę, którą poddawano
aktywacji w układzie homologicznym zawierającym trombinę i jony wapniowe.
Za pomocą elektroforazy w 7,5% żelu poliakryloamidowym wykazano obecność w hydrolizia
fragmentu 1 i formy pośredniej 1, odpowiednio o masach cząsteczkowych
21 000 i 57 000. Analiza końcowych reszt aminokwasów wykazała obecność seryny
jako N-terminalnego aminokwasu dla formy pośredniej 1.
Keywords
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13792
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13792
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.