PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1988 | 6 |
Article title

Evaluation of cross-links in covalent complexes of 1–nitroacridines and bis-1-nitroacridines with DNA

Content
Title variants
EN
Badanie wiązań poprzecznych w nieodwracalnych kompleksach nitroakrydyn i bis-nitroakrydyn z DNA
Languages of publication
Abstracts
EN
This work was supported by the Polish National Cancer Program, grant No.
2304.
PL
Lek przećiwnowotworowy Ledakrin (nitrakryna, C-283) i jego aktywne biologiczne
pochodne 1-nitro w obecności ditiotreitolu tworzą z DNA nieodwracalne
kompleksy. Powstawanie kompleksów można wykazać poprzez badanie obniżenia aktywności
transkrypcyjnej DNA uprzednio inkubowanego z lekiem w obecności związków
sulfhydrylowych. Celem pracy było zbadanie zawartości frakcji usieciowanej w
kompleksach 1-nitroakrydyn oraz bis-1-nitroakrydyn z DNA. Kompleksy po denaturacji
termicznej analizowano metodą chromatografii na kolumnie hydroksyapatytowej.
Porównanie danych odnoszących się do efektu biologicznego różnych analogów
nitrakryny ze stopniem hamowania syntezy RNA in vitro oraz tworzeniem przez nie
dwufunkcyjnych wiązań z DNA, wskazuje, że zjawiska te zależą od tych samych determinant
strukturalnych badanych pochodnych nitroakrydyn.
Remove selected
Keywords
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13784
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_13784
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.