PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Projekcja oreksynowa (hipokretynowa) nowym układem niespecyficznym mózgowia ssaków

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Odkrycie w okolicach podwzgórza ssaków w końcu lat 90. ubiegłego
wieku neuropeptydu oreksyny (hipokretyny) dało nowe spojrzenie na układy
niespecyficzne mózgowia. Okazało się bowiem, że neurony oreksynowe
posiadają rozsianą, dyfuzyjną projekcję do wielu bardzo ważnych obszarów
mózgowia, w tym przede wszystkim do głównych źródeł klasycznej projekcji
niespecyficznej zlokalizowanej w pniu mózgu. Dalsze badania wykazały, że
projekcja oreksynowa jes t nadrzędna i reguluje aktywność neuronów
cholinergicznych, noradrenergicznych, dopaminergicznych, histaminergicznych
i serotninergicznych, stając się tym samym podstawową w reakcji wzbudzenia
mózgowia (arousal). Główna rola, tego nowo odkrytego układu
niespecyficznego mózgowia polega na regulacji najważniejszego
i podstawowego rytmu naszego ciała - snu i czuwania. Istnieją wstępne
doniesienia sugerujące obecność włókien neuronów oreksynowych w okolicach
jąder nadskrzyżowaniowych podwzgórza i listka ciała kolankowatego bocznego
wzgórza, dwu głównych elementach neuronalnego mechanizmu zegara
biologicznego ssaków. Odkrycie neuropeptydu oreksynowgo jego kliniczne
i biologiczne znaczenie to kolejny krok milowy w neurobiologii.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12203
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.