PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Elektrofizjologiczne parametry hipokampalnego rytmu theta: podstawy neuronalne programowania amplitudy i częstotliwości sygnału EEG

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Podstawowe parametry elektrofizjologiczne, które charakteryzują każdy
wzorzec EEG to amplituda i częstotliwość. Liczne badania elektrofizjologiczne
wykazały, że obszar przyśrodkowej przegrody (MS) oraz tylnego podwzgórza
(PH) odgrywają istotną rolę w procesie powstawania hipokampalnego rytmu
theta. Co więcej, badania prowadzone na szczurach sugerują, że amplituda
aktywności polowej theta kodowana jest na terenie MS, a częstotliwość w PH.
Obecna praca poświęcona została zweryfikowaniu powyższych wyników na
modelu swobodnie poruszającego się kota. W celu ustalenia roli MS i PH
w procesie programowania amplitudy i częstotliwości hipokampalnego rytmu
theta u kota wykonane zostały doprzegrodowe i dopodwzgórzowe iniekcje
prokainy, atropiny i muscimolu. Przedmiotem szczegółowej analizy były zmiany
parametrów rytmu theta pojawiającego się w hipokampalnym zapisie EEG
w miarę ustępowania działania efektów wymienionych wyżej związków.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12201
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.