PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Aktywności przyśrodkowej kory czołowej szczura podczas treningu dyskryminacji węchowej - rejestracja pojedynczych komórek

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Po sesji doświadczalnej podczas której szczur uczy się kierować
właściwym zapachem by odnaleźć nagrodę pokarmową, w przyśrodkowej korze
czołowej (medial frontal cortex, mFCx) następuje istotny wzrost ekspresji c-fos
[6]. W celu poznania dynamiki aktywacji mFCx podczas wykonywania tego
zadania konieczne było zastosowanie metod elektrofizjologicznych. Dzięki
chronicznej implantacji elektrod osadzonych na mikromanipulatorach
rejestrowaliśmy aktywność pojedynczych komórek mFCx podczas kolejnych faz
sesji treningowej. Około 35% badanych neuronów zaangażowanych było w
samo wykonanie zadania - ich aktywność wzrastała w czasie trwania kolejnych
prób równolegle ze skróceniem latencji poprawnych odpowiedzi. W przypadku
40% komórek zaobserwowaliśmy toniczny wzrost częstości wyładowań w 2-
3minutowych okresach międzypróbowych. Sądzimy, że populacja aktywna
pomiędzy próbami może być częścią systemu pamięci przechowującą świeżo
zdobyte informacje do wykorzystania w bliższej i dalszej przyszłości.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12200
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12200
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.