PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Udział synaps elektrycznych w generowaniu hipokampalnego rytmu theta in vivo

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W obecnych doświadczeniach badano rol. synaps elektrycznych formacji
hipokampa w generowaniu lokalnie rejestrowanego rytmu theta u swobodnie
poruszających się kotów. Dohipokampalne mikroiniekcje karbenoksolonu oraz
chininy (30|ag/l „ 1) odwracalnie obniżały amplitudę i moc hipokampalnego
rytmu theta występującego spontanicznie, jak i wywołanego drażnieniem
czuciowym czy elektrycznym formacji siatkowatej śródmózgowia. Hamujący
wpływ ujawnił się w 30 minut po mikroiniekcji i obserwowany był przez około
9 godzin od podania każdego z zastosowanych środków farmakologicznych.
Następnie oba parametry aktywności rytmicznej stopniowo wracały do wartości
kontrolnych. Częstotliwość rytmu nie ulegała zmianom przez cały czas
doświadczeń.
Wyniki uzyskane w obecnych badaniach dostarczają pierwszych
bezpośrednich dowodów wskazujących na istotny udział synaps elektrycznych formacji hipokampa w mechanizmach synchronizacji leżących u podstaw
generowania rytmu theta w warunkach in vivo.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12199
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.