PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Udział synaps elektrycznych w powstawaniu hipokampalnego rytmu theta w warunkach pozaustrojowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Badano aktywność elektroencefalograficzną preparatów formacji
hipokampa pobieranych od szczurów premedykowanych roztworem blokera
synaps elektrycznych, karbenoksolonu (CARB, 100 mg/kg). Wykazano,
że dootrzewnowe podanie CARB znosi przejściowo cholinergicznie
wywoływany rytm theta oraz skorelowaną z nim aktywność komórek
piramidowych pola CA3c formacji hipokampa in vitro. Obserwowany efekt byl
całkowicie odwracalny i zależał od czasu odroczenia procedury preparowania
skrawków od dootrzewnowej iniekcji karbenoksolonu.
Uzyskane wyniki wskazują, że synapsy elektryczne są istotnym
elementem zapewniającym poziom synchronizacji aktywności sieci neuronalnej
formacji hipokampa, niezbędny do powstawania rytmu theta. Efekt
zablokowania synaps elektrycznych ma charakter odwracalny.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12198
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.