PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Układ opioidowy jądra konarowo-mostowego nakrywki hamuje hipokampalny rytm theta wywołany stymulacją farmakologiczną u szczurów

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jądro konarowo-mostowe nakrywki (PPN) jest jedną z kluczowych
struktur w regulacji hipokampalnego rytmu theta. Wiadomo, że aktywacja
układu cholinergicznego PPN indukuje rytm theta w hipokampie. W niniejszej
pracy zajęto się zbadaniem wpływu układu opioidowego, który w PPN
reprezentowany jest przez receptory ц -opioidowe, na cholinergiczną składową
rytmu theta na modelu szczurów uretanizowanych. W tym celu w trzech grupach
zwierząt podawano do PPN: (l)agonistę cholinergicznego, karbachol (grupa
KA); (2) KA łącznie z agonistą opioidowym, morfiną (grupa KA+MF); (3) KA
łącznie z MF i antagonistą opioidowym, naloksonem (grupa KA+MF+NAL).
Mierzono latencję i czas trwania rytmu theta wywołanego iniekcjami. Wpływ
MF i NAL na indukowany cholinergicznie rytm theta oceniano porównując
mierzone parametry pomiędzy grupami. Okazało się, że MF obustronnie
hamowała cholinergicznie indukowany rytm theta wydłużając jego latencję
i skracając czas trwania. Latencja tego rytmu po stronie ipsilateralnej wynosiła
1,8 ± 0,7 min w grupie KA i 4,0 ± 1,5 min w grupie KA+MF (p > 0,05 między
grupami), a po stronie kontralateralnej odpowiednio 2,0 ± 0,8 min
i 9,0 ± 1,3 min (p < 0,05). Czas trwania aktywności theta wyniósł 40,4 ± 6,4 min
w grupie KA i 18,6 ± 6,1 min w grupie KA+MF (p < 0,05) w hipokampie ipsii
odpowiednio 41,1 ± 7 ,3 min i 15,0 ± 6 ,0 min (p < 0,05) w hipokampie
kontralateralnym. Efekt MF był znoszony przez NAL. Uzyskane wyniki
świadczą o tym, że supresja cholinergicznej składowej rytmu theta na poziomie
PPN może zachodzić za pośrednictwem receptorów opioidowych.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12195
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12195
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.