PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Zmiany hipokampalnego rytmu theta po inaktywacji brzusznego pola nakrywkowego (VTA) u szczura w narkozie uretanowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Brzuszne pole nakrywkowe śródmózgowia (VTA), kluczowa
struktura układu mezolimbicznego jest anatomicznie powiązana z formacją
hipokampa. Stwierdzono również zaangażowanie tej okolicy w regulację
korowej i hipokampalnej aktywności EEG u czuwających szczurów podczas
takich zachowań (np. eksploracyjne węszenie), które są z łatwością
wywoływane przez stym ulację VTA i zwykle towarzyszy im rytm theta. Obecne
doświadczenia miały na celu poznanie przypuszczalnej roli VTA w kontroli
tego rytmu. Materiał i metody. Doświadczenia przeprowadzono na
uretanizowanych szczurach, u których rytm theta wywoływano poprzez ucisk
nasady ogona. Badano efekty jednostronnej lezji elektrolitycznej (1 mA, 10 s)
lub mikroiniekcji prokainy (20% roztwór/0,5 ц1) do VTA. Analizowano
60-sekundowe zapisy wykonane przed i podczas stymulowanego sensorycznie
rytmu theta. Określano maksimum mocy i odpowiadającą mu częstotliwość
osobno dla pasm o częstotliwości theta (3-6, 6-9 i 9-12 Hz) i dla pasma delta
(1-3 Hz). Wyniki. Jednostronna, czasowa inaktywacja VTA po mikroiniekcji
prokainy spowodowała dwustronny zanik hipokampalnego rytmu theta, co
przejawiało się osłabieniem synchronicznej czynności hipokampalnego EEG
i odpowiednią redukcją mocy w paśmie 3-6 Hz. Trwałe uszkodzenie VTA
poprzez jednostronną lezję elektrolityczną wywołało długotrwałe, głównie
ipsilateralne zmniejszenie mocy rytmu theta, z pewnymi zmianami jego
częstotliwości w paśmie 6-9 Hz. Jednocześnie wystąpił wzrost mocy
w wyższych pasmach częstotliwościowych, co wskazuje na zmniejszenie
synchroniczności hipokampalnej aktywności EEG. Wnioski. VTA należy do
systemu struktur pnia mózgu włączonych w synchronizację aktywności polowej
hipokampa.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12194
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12194
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.