PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Wpływ ß-cyclodekstryny na kinetykę zmian konformacyjnych receptora GABAa w hodowanych neuronach hipokampalnych szczura

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cyklodekstryny (CD) są szeroko stosowanymi nanostrukturami,
zawierającymi w swojej budowie elementy hydrofobowe i hydrofilowe, dzięki
czemu m ogą silnie oddziaływać ze składnikami błon biologicznych.
W prezentowanej pracy zbadany został wpływ ßCD na receptory GABAa
w hodowanych neuronach hipokampalnych szczura. W tym celu zmierzono
odpowiedzi prądowe na ultraszybkie aplikacje GABA. Analiza danych
pomiarowych wykazała, że ßCD silnie wpływa na kinetykę zmian
konformacyjnych receptora GABAa głównie poprzez modulację procesu
desensytyzacji i wiązania agonisty. Niniejsze wyniki wskazują na to, że ßCD
może silnie modulować białka błonowe, przez co nie powinna być uważana jako
obojętny nośnik substancji hydrofobowych.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12168
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.