PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Wpływ fłurazepamu i zewnątrzkomórkowego pH na amplitudę i kinetykę GABA ergicznych prądów synaptycznych w hodowanych neuronach z hipokampa szczura

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Stężenie jonów wodorowych (pH) i benzodiazepiny (BDZ) są czynnikami
modulującymi receptory GABAa. W szczególności, wartość pH środowiska
zewnątrzkomórkowego może zmieniać się w zależności od stanu
fizjologicznego lub patologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki
badań wpływu flurazepamu (benzodiazepiny) przy różnych wartościach
zewnątrzkomórkowego pH (z zakresu 5.5 - 7.2) na amplitudę miniaturowych
GABA-ergicznych inhibujących prądów synaptycznych (mIPSCs). Stwierdzono,
że obecność flurazepamu prowadzi do zwiększenia amplitudy mIPSCs, ale efekt
ten zależy od pH i je st największy przy silnie kwaśnych wartościach. Wpływ
flurazepamu na amplidudę mIPSC osiąga nasycenie przy stężeniu ok. I цМ dla
wszystkich badanych wartości pH. Wyniki te wskazują na to, że modulacja
Prądów GABAergicznych przez benzodiazepiny jest zależna od odczynu
środowiska.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12167
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.