PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Napięciowa zależność kinetyki prądów GABA ergicznych mierzonych przy różnych wartościach zewnątrzkomórkowego pH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zmiany wartości napięcia błonowego i stężenia jonów wodorowych to
jedne z najbardziej powszechnych czynników modulujących układy biologiczne,
szczególnie komórki nerwowe. Wiele doniesień literaturowych wskazuje, że
zarówno potencjał błonowy jak i zmiana stężenia jonów wodorowych wpływają
na kinetykę prądów GABAergicznych, ale zagadnienie równoczesnej modulacji
przez oba te czynniki nie zostało zbadane. W niniejszej pracy dokonaliśm y opisu
wpływu napięcia błonowego i zewnątrzkomórkowego pH w zakresie od 6.0 do
8.0 na kinetykę receptora GABAa. Otrzymane wyniki wskazują na brak
istotnego wpływu napięcia na kinetykę odpowiedzi prądowych mierzonych
w kwaśnym pH, natom iast silna modulacja przez napięcie dotyczyła odpowiedzi
prądowych rejestrowanych w pH=7.2 i 8.0.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12166
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.