PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Modulacja potencjało-zależnych kanałów jonowych Cat+ przez receptory dopaminergiczne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Potencjałozależne kanały jonowe Ca++ to złożone z kilku podjednostek
białka błonowe odpowiedzialne za regulację przepływu jonów Ca++. Kanały te
są zamknięte w spoczynku i otwierają się pod wpływem depolaryzacji błony
komórkowej. Napływ jonów Ca++ do środowiska wewnątrzkomórkowego
moduluje cały szereg procesów komórkowych takich jak np.: przekazywanie
informacji, aktywację kinaz i fosfataz, aktywację ekspresji genów oraz
wydzielanie neurotransm iterów w zakończeniach synaptycznych [5,17,26].
Receptory dopaminergiczne działają za pośrednictwem aktywacji białek G, które
aktywując szereg wewnątrzkomórkowych szlaków transdukcji sygnału, których
jednym z efektorów są potencjałozależne kanały jonow e Ca++. W wyniku ich
aktywacji receptorów dopaminergicznych dochodzi do zmiany amplitudy,
szybkości aktywacji i inaktywacji prądów jonowych Ca++ co z kolei modyfikuje
aktywność neuronów lub zmienia uwalnianie przez nie neurotransmiterów
[5,12,15,19,25,27,28,31,28].
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12165
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.