PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Wpływ pH na efekt modulacji aktywności kanałów potasowych Kvl .3 przez jony cynku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przy zastosowaniu techniki patch-clamp w konfiguracji whole-cell
prowadzono badania nad wpływem zewnątrzkomórkowego pH na efekt
modulacyjny wywierany na kanały Kvl.3 przez jony cynku. Stwierdzono, że
obniżenie pH z 7.35 do 6.8 spowodowało znaczące przesunięcie napięciowej
zależności aktywacji badanych kanałów w stronę dodatnich wartości potencjału
błonowego oraz zmniejszenie szybkości ich aktywacji. Stwierdzono też, że
obniżenie pH z 7.35 do 6.8 nie miało istotnego wpływu na przesunięcie
napięciowej zależności aktywacji kanałów Kvl.3 w stronę dodatnich wartości
potencjału błonowego, zmniejszenie amplitudy prądów potasowych oraz
spowolnienie ich aktywacji zachodzące podczas aplikacji jonów cynku
w stężeniu 100 цМ. Całkowite przesunięcie napięciowej zależności aktywacji,
jak również spowolnienie szybkości aktywacji kanałów pod wpływem działania
obydwu wyżej wspomnianych czynników było istotnie większe od zmian
spowodowanych przez aplikację jonów cynku bez zmiany pH. Generalnie,
otrzymane wyniki pokazały, że addytywne efekty modulacyjne wywierane na
kanały Kvl.3 przez jony cynku i protony mogą zachodzić przy wartościach
zewnątrzkomórkowego pH i przy stężeniach jonów cynku osiągalnych
w warunkach fizjologicznych.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12164
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.