PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Regulacja funkcji kanałów jonowych Na+ przez receptory opioidowe

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Receptory opioidowe typu ц należą do grupy receptorów opioidowych,
które m odyfikują funkcję licznych efektorów błonowych (cyklaza adenylowa,
kanały jonow e K+, Ca++ i Na+) i cytoplazmatycznych (aktywacja fosfolipazy A2,
kinazy białkowej typu C, kinazy МАРК, hamowanie kinazy białkowej typu A).
Fosforylacja potencjałozależnych kanałów jonowych Na+ przez kinazę białkową
typu A i С prowadzi do zmiany kinetyki prądu jonowych N a+. Celem pracy było
zbadanie mechanizmu transdukcji sygnału od receptora opioidowego typu ц do
potencjałozależnych kanałów jonowych. Receptory opioidowe aktywowano
przez podanie DAM GO - syntetycznego, specyficznego agonisty receptora ц.
Podanie DAMGO wywoływało spadek amplitudy oraz zmianę kinetyki prądu
jonowego Na+ w neuronach niepiramidowych. Efekt był hamowany po podaniu
inhibitorów kinaz białkowych A i C. Z kolei podanie aktywatora kinazy A i С
zmieniało kinetykę i amplitudę prądu jonowego N a+ w sposób podobny do
DAMGO. W neuronach piramidowych kory przedczołowej nie wykazano
wpływu aktywacji receptora opioidowego typu ц na prąd jonow y N a+. Wnioski:
W neuronach niepiramidowych kory przedczołowej aktywacja receptorów
opioidowych typu ц moduluje funkcje potencjałozależnych kanałów jonowych
Na+ w mechanizmie zależnym od kinazy białkowej A i C.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12114
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12114
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.