PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 3 |
Article title

Zmiany ekspresji potencjałozależnych kanałów K+ w neuronach

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Potencjałozależne prądy jonow e K+ m ają decydujący wpływ na aktywność
neuronów. Prądy te można podzielić na szybko inaktywujące (typu IA) oraz na
wolno inaktywujące (typu IK). Właściwości kanałów K+ często zm ieniają się
w warunkach patologicznych. Stwierdziliśmy, że po odnerwieniu neuronów
gęstość prądów typu IA rośnie natomiast gęstość prądów typu IK maleje.
Również pozbawienie neuronów ATP i GTP w środowisku
wewnątrzkomórkowym (tak jak ma to miejsce w hipoksji) powoduje
zwiększenie i zmniejszenie gęstości odpowiednio prądów typu I A i I k -
Wnioskujemy, że powyższe zmiany właściwości potencjałozależnych kanałów
jonowych K+ prowadzą do zmniejszenia aktywności neuronów i ograniczenia
skutków wymienionych patologii.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2006
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/12113
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_12113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.