Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 34 | 3 | 29-36

Article title

Work motivating and demotivating factors in the perspective of occupational therapists

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction Identifying factors which influence work motivation levels in Polish occupational therapists is both a challenge and a necessity. Unfortunately, this issue is not given proper consideration. Determining motivating and demotivating factors should be the fundament on the basis of which employers can design their actions aimed at raising their organizations’ human resources, and on which they can base when they strive to increase the level of services provided by occupational therapists. Material and methods To select the study population, we used nonprobability sampling. The study population consisted of 295 professionally active occupational therapists employed in Poland. To conduct the study, we used the diagnostic survey method and the technique of questionnaire. The study tool was a questionnaire we designed for the purpose of this study. Results Work motivating factors that the respondents reported most often were: high level of satisfaction from the stability and safety of employment, being able to observe the effects of their therapeutic actions in their patients, the feeling of helping another human being, the quality of interpersonal relationships at work. The most commonly reported demotivating factor was receiving remuneration which was inadequate to the work performed. Other demotivating factors were: lack of general understanding for the role of an occupational therapist and for the potential of occupational therapy in comprehensive rehabilitation. Conclusions Our respondents reported non financial work motivating factors and appreciated them highly. According to the respondents, the factors that could increase their work motivation were: salary increase as well as promoting reliable information on occupational therapy and its potential.

Year

Volume

34

Issue

3

Pages

29-36

Physical description

Dates

published
2020-09-03

Contributors

author

References

 • Armstrong M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer; 2010.
 • Sekuła Z. Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE; 2008.
 • Kopertyńska MW. Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo PLACET; 2008.
 • Dolot A. Źródła demotywacji pracowników w świetle badań empirycznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2015; (229):21-34.
 • American Occupational Therapy Association. Occupational Therapy Code of Ethics. Am J Occup Ther. 2015; (69): 6913410030p1-6913410030p8.
 • Janus E. Rozwój zawodowy terapeuty zajęciowego. In: Misiorek A., Janus E., Kuśnierz M., Bugaj R. Współczesna terapia zajęciowa. Warszawa: PZWL. 2019; s. 165-73.
 • Czerw A, Borkowska A. Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej. Psych Społ. 2010; 4(15): 303-15.
 • IInicka P. Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania. Przegl Pr i Adm. 2017; 1(11): 63-78.
 • Perreira TA, Innis J, Berta W. Work motivation in health care: a scoping literature review. Int J Evid Base Health. 2016; 14(4):175-82.
 • Chai SC, Teoh RF, Razaob, et al. Work Motivation among Occupational Therapy Graduates in Malaysia, Hong Kong. J Occup Th. 2017; 30(1): 42-8.
 • Szyszka M. Doradztwo, poradnictwo i wsparcie jako role i zadania terapeuty zajęciowego. Terapia zorientowana na poszerzenie obszarów partycypacji i współpracę w środowisku klienta [In:] Doradztwo – poradnictwo – wsparcie. Płonka-Syroka B, Dąsal M, Wójcik W (red). Warszawa, DiG, 2015; s. 353-73.
 • Matecka M. Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy. [In:] Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych, Głowacka MD, Mojs E (red). Wolters Kluwer, Warszawa 2015; s. 144-53.
 • Perreira TA, Innis J, Berta W. Work motivation in health care: a scoping literature review. Int J Evid Base Health. 2016; 14(4): 175-82.
 • Morysińska A, Sochańska-Kawiecka M, Makowska-Belta E, et al. Badanie sytuacji warsztatów terapii zajęciowej. Raport końcowy z badania. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warszawa 2014; 243-5.
 • Barabasz K, Gębska M, Weber-Nowakowska K. Assessment of occupational satisfaction of physiotherapists in West Pomeranian Region. J Educ Health Sport. 2017; 7(9): 471-91.
 • Kłak D. Determinanty motywacji kapitału ludzkiego organizacji w świetle badań empirycznych. Hum and Soc Sci. 2018; 25(3):131-41.
 • Urošević S, Milijić N. Influence of demographic factors on employee satisfaction and motivation. Organizacja. 2015; 45(4): 174-82.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_5114_areh_2020_98642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.