Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 33 | 2 | 21-28

Article title

Satisfaction of patients with lumbar spine pain receiving physiotherapy treatment within health insurance reimbursement in Poland and in France

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction Low-back pain syndromes are a common problem. The authors estimate that this ailment is experienced by more than 80% of populations in developed countries. The treatment of spine pain syndromes is an interdisciplinary issue. Therefore, a proper therapy must be multifactorial and take into consideration all aspects of a patient’s life. The aim of this work was to compare subjective evaluation of the process of rehabilitation of patients suffering from ailments related to lumbar spine pain who received physiotherapy within the health insurance reimbursement in Poland and in France. Material and methods The study included 100 patients who underwent physiotherapy due to lumbosacral spine pain complaints. The study group consisted of 50 participants who received physiotherapy in Poland and 50 subjects who underwent it in France. The authors’ own questionnaire was employed in the study. It was prepared in two language versions, i.e. Polish and French. The questionnaire consisted of 34 questions on demography, pain complaints, the process of physiotherapy and the evaluation of pain on the VAS scale, before and after physiotherapy Results The assessment of the promptness of the employed treatments was statistically higher in the case of the patients in France (p=0.039). The general assessment of the physiotherapy process by the examined patients in Poland and in France was similar. No statistically significant differences were revealed in this respect (p=0.240). The process of the therapy was most often regarded as very good (66%). Conclusions The patients with chronic lumbar spine pain undergoing therapy in France evaluated it higher than the patients in Poland. The effectiveness of physiotherapy in both countries did not vary considerably. France respects the rules of early intervention and extensiveness of physiotherapy to a larger degree than Poland.

Year

Volume

33

Issue

2

Pages

21-28

Physical description

Dates

published
2019-05-29

References

 • Bener A, Alwash R, Gaber T, Lovasz G. Obesity and low back pain. Coll Antropol. 2014; 28:1860-8.
 • Czajka M, Truszczyńska-Baszak A, Kowalczyk M. The effectiveness of McKenzie Method in diagnosis and treatment of low back pain – a literature review. Adv Rehab. 2018; 1: 5-11.
 • Kułak W, Kondzior D. Dyskopatia kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w korelacji z natężeniem bólu, depresją i akceptacją choroby. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(1):153-7.
 • Białachowski JT, Stryła W. Analiza wybranych cech antropometrycznych i rodzaju pracy zawodowej u chorych z przepukliną jądra miażdżystego części lędźwiowej kręgosłupa. Adv Rehab. 2002;16(1):33-41.
 • Dziak A. Comments of prof. Artur Dziak regarding “Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża”. Rehab Med. 2004; 8: 28–30.
 • Depa A, Drużbicki M. Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegl Med Uniw Rzeszowskiego. 2008; 1: 34–41.
 • Peterson S, Denninger T. Physical Therapy Management of Patients With Chronic Low Back Pain and Hip Abductor Weakness. JGeriatrPhysTher [Internet]. 2017 Sep [cited 19 Dec 2018]; 13 :[about 1 p.]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28914719. Subscription required.
 • Kwolek A. Comments of prof Andrzej Kwolek regarding “Zalecenia stosowania fizjoterapii u pacjentów z bólami krzyża” Rehab Med. 2004; 8: 35–7.
 • Nowak E, Pabis M. Leczenie bólów krzyża w okresie ostrym i przewlekłym – doświadczenia własne. Adv Rehab. 1997;11(2):87–93.
 • Sagan A, Panteli D, Golinowska S, et al. Poland: Health system review. Health Systems in Transition, Issued In English by the WHO Regional Office for Europe, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies. World Health Organization. 2011; 13(8).
 • http://www.mz.gov.pl [Internet]. Ministerstwo Zdrowia Rzeczypospolitej Polski; c2017 [cited 18 Sep 2017]. Available from: http://www.mz.gov.pl/leczenie/rehabilitacja-lecznicza.
 • http://www.nfz-szczecin.pl [Internet]. Narodowy Fundusz Zdrowia, Rehabilitacja Lecznicza; c2017 [cited 13 Sep 2017]. Available from:http://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm.
 • Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, Stowarzyszenie Pomocy w Trwałej Integracji Osobom z Europy Centralnej i Wschodniej. Niezbędnik Polaka we Francji. 4th ed. Paris; 2016. p. 129-53.
 • https://www.ameli.fr [Internet]. Assurance Maladie; c2017 [cited 13 Sep 2017]. Available from : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/tableau-recapitulatif-taux-remboursement/tableau-recapitulatif-taux-remboursement.
 • https://www.nik.gov.pl [Internet]. NIK: Informacja o wynikach kontroli KZD-4101-04/2013 Nrewid. 37/2014/P/13/131/KZD: Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej; c2017 [cited 11 Aug 2017]. Available from: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ nik-o-rehabilitacji-leczniczej.html.
 • https://www.lasantesurtout.com [Internet]. La sante surtout ; c2017 [cited 13 Sep 2017]. Available from : https://www.lasantesurtout.com/physiotherapie-electrotherapie-cryotherapie-ultrasons-tous-les-outils-du-kine.
 • https://www.ameli.fr [Internet]. Accord préalable et actes de masso-kinésithérapie, Maladie Assurance ; c2017 [cited 13 Sep 2017]. Available from : https://www.ameli.fr/assure/remboursements/etre-bien-rembourse/accordbprealable#text_2622.
 • Czechowski K, Wilmowska-Pietruszyńska A. O potrzebie rehabilitacji kompleksowej. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. 2016; 2(19): 35-51.
 • Plaskiewicz A, Kałużny K, Kochański B. et al. Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. J Edu Health Sport. 2015; 5(5):11-20.
 • Domżał TM. Bóle krzyża – rozpoznawanie i leczenie. Medycyna po Dyplomie. 2011 (20);12(189):34-45.
 • Kuryliszyn-Moskal A. Terapia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego – strategie postępowania. Reumatologia. 2009;47(6):368–71.
 • Hadała M. Centrum stabilizacji “Core Stability” jako podzespół treningu kontroli motorycznej według założeń Kinetic Control. Prakt Fizjo Rehab. 2012; 27:27-35.
 • Bojczuk T, Przysada G, Strzępek Ł. Wpływ ćwiczeń leczniczych na wskaźniki jakości życia u pacjentów z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2010;1:66–72.
 • Caby I, Olivier N, Janik F, et al. Controlled and Retrospective Study of 144 Chronic Low Back Pain Patients to Evaluate the Effectiveness of an Intensive Functional Restoration Program in France. Healthcare (Basel). 2016;4(2): 27.
 • Petit A, Roche-Leboucher G, Bontoux L, et al. Effectiveness of three treatment strategies on occupational limitations and quality of life for patients with non-specific chronic low back pain: Is a multidisciplinary approach the key feature to success: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2014; 16(15):131.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_5114_areh_2019_85020
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.