PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 6 | 324-332
Article title

Nowe perspektywy leczenia bielactwa nabytego

Content
Title variants
EN
New perspectives in vitiligo treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bielactwo nabyte to przewlekła choroba charakteryzująca się odbarwieniem skóry, będąca następstwem niszczenia lub utraty melanocytów (komórek pigmentowych). Występuje u ok. 2% populacji. Mechanizm powstawania choroby jest złożony i nie został w pełni wyjaśniony. Podkreśla się wpływ czynników środowiskowych, genetycznych, związanych ze stresem oksydacyjnym oraz nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną. Obecne metody leczenia bielactwa nabytego głównie wykorzystują zastosowanie leków off-label i cechują się umiarkowaną skutecznością. W związku z postępami dotyczącymi zrozumienia patomechanizmu bielactwa nabytego poszukiwane są nowe metody leczenia, umożliwiające efektywną terapię.
EN
Vitiligo is a chronic depigmentation disease. It is characterized by damage or destruction of melanocytes (melanin-producing cells). The desease affects about 2% of population. The pathogenesis is complex and not fully understood. Recent insights into vitiligo pathognenesis highlight impact of various factors like environmental factors, genetic factors, cellular stress and autoimmune factors. In vitiligo patients abnormal response of innate immune system is observed. The latest research shows that the IFN-γ/CXCL10 axis plays a special role in the pathogenesis of vitiligo. Interferon γ (IFN-γ) can be produced by autoreactive CD8 + T cells. Receptors for interferon gamma (IFN-γR) are located on the surface of keratinocytes. After binding IFN-γ to its receptor (IFN-γR) there is an activation of the JAK-STAT pathway. That causes the release of the chemokines like CXCL9 and CXCL10. Patients with vitiligo have a higher serum concentration of CXCL10 chemokine compared to healthy people. CXCR3 receptors for the CXCL10 chemokine are located on autoreactive CD8+ lymphocytes. The CXCL10 chemokine binds to its receptor CXCR3. That leads to the migration of autoreactive T cells to the epidermis and destruction of melanocytes. Furthermore, changes in cytokine secretion by T helper cells Th1, Th2, Th17 and regulatory T cells (Treg) may contribute to disease progression. In vitiligo is observed elevated levels of IL-2, IL-6, IL-17 and decreased level of IL-4. Current treatment methods are not satisfying and mainly based on the use of off-label drugs. Better understandig etiology of vitiligo enable searching for new effective treatment methods. To minimize systemic side effects, topical drug forms are searching. The effectiveness of new combined therapies is also being studied, including topical treatment with phototherapy, surgical methods with phototherapy, general therapy with surgical methods, etc. New potential therapies, especially with JAK/STAT inhibitors, may provide new perspectives for the treatment of vitiligo.
Journal
Year
Volume
76
Issue
6
Pages
324-332
Physical description
Dates
published
2020-07-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_125553
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.