PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 5 | 259-268
Article title

Koronawirus – aktualny problem medyczny i społeczny

Content
Title variants
EN
Coronavirus – current medical and social problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koronawirusy ze względu na chorobotwórczość można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa powoduje łagodne infekcje górnych dróg oddechowych. Do drugiej grupy należą wysoce patogenne koronawirusy, które są powodem ciężkiego zapalenia płuc. W grudniu 2019 w populacji ludzi odnotowano pojawienie się nowego koronawirusa 2019-nCoV, który stał się przyczyną pandemii. Wśród pacjentów wystąpiły przypadki zapalenia płuc, a jako powikłania zaobserwowano: zespół ostrej niewydolności oddechowej, niedokrwistość, ostre uszkodzenie mięśnia sercowego, wtórne zakażenia i w ciężkich przypadkach śmierć pacjentów. W rozwoju zakażenia znaczenie miały czynniki wirusowe i odpowiedź immunologiczna gospodarza. Przebieg choroby był uzależniony również od: początkowego miana wirusa w drogach oddechowych, chorób współistniejących i wieku pacjentów. Osoby młodsze doświadczały łagodniejszych objawów, a u osób starszych obserwowano cięższy przebieg infekcji. Najczęściej wymienianymi chorobami współistniejącymi były: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe i niewydolność nerek. Przedstawione problemy terapeutyczne dotyczyły potrzeby opracowania skutecznych schematów leczenia zakażeń CoV przy braku zatwierdzonych leków antywirusowych oraz szczepionek. Zaproponowane rozwiązania terapeutyczne ukierunkowane zostały na zmianę przeznaczenia zatwierdzonych w lecznictwie różnych leków wykazujących dodatkowo działanie przeciwwirusowe. Szybkie przenoszenie zakażenia drogą kropelkową między ludźmi spowodowało konieczność wprowadzenia rygorystycznej ochrony przed zakażeniem. Celem tego artykułu jest przedstawienie charakterystyki nowego koronawirusa 2019-nCoV i jego zdolności do namnażania w organizmie człowieka. Omówiono patogenne typy koronawirusów, przebieg obecnego zakażenia, objawy, metody diagnostyczne, leczenie oraz transmisję zakażenia i psychologiczne skutki kwarantanny.
EN
Coronaviruses can be divided into two groups due to pathogenicity. The first group causes mild upper respiratory tract infections. The second group includes highly pathogenic coronaviruses, which are the cause of severe pneumonia. In December 2019, the emergence of a new 2019-nCoV coronavirus was reported in the human population, which caused a pandemic. Cases of pneumonia have been reported in patients. Complications included: acute respiratory distress syndrome, anaemia, acute myocardial injury, secondary infections and in severe cases - death of patients. Viral factors and host immune responses were important in the development of infection. The course of the disease also depended on: initial viral load in the respiratory tract, comorbidities and the age of patients. Younger people experienced milder symptoms, and older people had more severe disease. Diabetes, hypertension, cardiovascular disease and renal failure were the most frequently mentioned comorbidities. The therapeutic problems concerned the need to develop effective CoV treatment regimens. Late diagnosis is often the cause of a complex situation that requires intervention in intensive care units. There are still no approved antiviral drugs and vaccines to prevent SARS-CoV infection. One of the therapeutic solutions is to change the purpose of various approved medicines used in other diseases. Another problem is the transmission of infection, which occurs between people as a result in close and direct contact. Rules for protection against infection have been introduced. Personal protective equipment has been used: gloves, aprons, protective masks and glasses. In addition, the transmission of the infection in indirect contact with contaminated objects is of great importance. Monitoring the epidemiological situation and providing timely information is very important to ensure the safety of the public during and after the pandemic. The purpose of this article is to present the characteristics of the new 2019-nCoV coronavirus and its ability to multiply in the human body. Pathogenic types of coronaviruses, current infection, symptoms, diagnostic methods, treatment and infection transmission, and psychological effects of quarantine are discussed.
Journal
Year
Volume
76
Issue
5
Pages
259-268
Physical description
Dates
published
2020-07-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_124913
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.