PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 3 | 137-148
Article title

Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus x domestica Borkh.)

Content
Title variants
EN
Recent advances on health properties of orchard apple fruits (Malus x domestica Borkh.)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Owoce jabłoni domowej (Malus x domestica Borkh.) są uważane za jedne z najważniejszych płodów rolnych na Świecie, zarówno pod względem ekonomicznym jak i kulturowym. Na ich kluczową istotność wskazuje między innymi liczba zarejestrowanych odmian jabłoni, którą w ostatnich latach ocenia się na około 10 000. Jabłka stanowią cenny składnik diety owocowo-warzywnej ze względu na swoje walory smakowo-zapachowe, a przede wszystkim z uwagi na właściwości prozdrowotne, takie jak korzystny wpływ na przewód pokarmowy, działanie przeciwcukrzycowe, przeciwmiażdżycowe, promujące redukcję nadwagi oraz zmniejszające ryzyko wystąpienia chorób na tle sercowo-naczyniowym bądź też nowotworowych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych wyników badań nad składem fitochemicznym jabłek, dotyczących zwłaszcza polifenoli i błonnika pokarmowego oraz wpływem ich konsumpcji na zdrowie ludzkie, ze szczególnym uwzględnieniem działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego, hipoglikemizującego, hipocholesterolemicznego, wazoprotekcyjnego, antyproliferacyjnego oraz wspomagającego funkcje układu trawiennego.
EN
Apple fruits (Malus x domestica Borkh.) are considered one of the most important agricultural products in the world, both economically and culturally. Their key significance is indicated, among others, by the number of registered apple varieties, which in recent years has been estimated at around 10,000. Apples are a valuable component of the fruit and vegetable diet due to their taste and aroma, and mainly due to their favorable health-promoting properties, such as gastrointestinal, weight reduction promoting, anti-diabetic, antiatherosclerotic and reducing the risk of cardiovascular diseases or cancer. Recently, many articles have been published regarding the impact of apple consumption on various aspects of human health. The Scopus database alone lists over 2,300 articles about the impact of apples on different types of influence of the fruits on the human wholesomeness in the years 1993-2019. Thus, due to the significant number of publications available in the literature, it was considered appropriate to prepare this review. The article aims to present the latest research results on the phytochemical composition of apples and the impact of their consumption on human health, with particular emphasis on antioxidant, anti-inflammatory , hypoglycaemic, hypocholesterolemic, vasoprotective, antiproliferativeactivity, as well as supporting digestive system functions. The results presented in the review allow us to conclude that apple fruits, as well as preparations derived from them, can be considered as a valuable source of biologically active ingredients in the human diet. Studies have shown that they are mainly polysaccharides (dietary fiber) and polyphenols such as: chlorogenic acid, phlori(d)zin, quercetin glycosides, catechin, epicatechin and procyanidins. Their consumption results in a lower risk of many non-communicable diseases, in particular chronic diseases of the cardiovascular system, type 2 diabetes, gastrointestinal diseases and some types of cancer. Therefore, it is believed that M. domestica fruit should be a regular part of the daily diet.
Journal
Year
Volume
76
Issue
3
Pages
137-148
Physical description
Dates
published
2020-04-27
Contributors
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_121026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.