PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2020 | 76 | 1 | 25-26
Article title

XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Content
Title variants
EN
14th Review of Master's Theses in History of Pharmacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst omawia XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji (rok 2019)
EN
The text presents the 14th Review of Master's Theses in History of Pharmacy (year 2018) 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie odbył się XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji. Przegląd został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne – Ogólnopolską Sekcję Historii Farmacji oraz Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN. Spotkanie poprowadziła dr hab. Anna Trojanowska z Instytutu Historii Nauki PAN. Dr Elżbieta Rutkowska – sekretarz Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji PTFarm odpowiadała za stronę organizacyjną Przeglądu. Od kilku lat zainteresowanie Przeglądem niepokojąco się zmniejsza. Tegoroczne spotkanie wypadło bardzo skromnie, na zaprezentowanie swoich prac zdecydowały się tylko dwie osoby, choć początkowo zgłoszeń było więcej. Mgr Karolina Anna Duda przedstawiła pracę: Umieralność niemowląt w XIX w. Analiza przyczyn i próby przeciwdziałania w świetle wybranych tytułów polskiej prasy lekarskiej z lat 1801-1914 (praca została wykonana w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką naukowa prof. dr hab. Bożeny Płonki-Syroki). Przystępując do omówienia swego tematu, mgr Duda wyjaśniła, że współczynnik umieralności niemowląt jest wskaźnikiem charakteryzującym rozwój cywilizacyjny populacji, a w XIX w. większość państw europejskich zmagała się z bardzo wysokim poziomem tego współczynnika. Od początku XIX w. lekarze zaczęli badać tę niepokojącą tendencję. Autorka przeanalizowała materiały opublikowane na łamach czasopism z zaboru rosyjskiego („Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów”, „Tygodnik Lekarski”, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” oraz „Gazetę Lekarską”), austriackiego („Dwutygodnik Medycyny Publicznej” oraz „Przegląd Lekarski”) i pruskiego („Nowiny Lekarskie”) pod kątem wskazanych przez lekarzy przyczyn i sposobów zapobiegania umieralności niemowląt. Wśród wymienianych przyczyn znalazły się: choroby zakaźne, choroby układu oddechowego i przewodu pokarmowego, niewłaściwe żywienie niemowląt, wypadki oraz brak dostępu do fachowej opieki medycznej. Lekarze podejmowali próby walki z problemem polegające na leczeniu występujących chorób, zachęcaniu matek do karmienia piersią czy wprowadzeniu szczepień ochronnych.
Keywords
Journal
Year
Volume
76
Issue
1
Pages
25-26
Physical description
Dates
published
2020-02-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_32383_farmpol_117991
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.