PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 2 | 1 | 22-27
Article title

Statistical methods for the assessment of students' knowledge as illustrated by the Introduction to Internal Medicine exam

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background We wanted to develop substantial and statistical methodology for complex assessment of quality of teaching in internal medicine at a medical university. Our aim was also to check the connection between the results obtained during the midterm and final exam. Material and methods We compared the results obtained by Polish (PD, n=235) and English Division (ED, n=81) students achieved during the midterm exam and multiple-choice final exam. The mean scores were calculated with t-Student test. For further evaluation Wilcoxon tests were used with the Bonferroni correction, The Stuart-Maxwell test was carried out to verify the hypothesis about correlations between results in the midterm and final exam. Results The mean midterm exam score was 84.4% in PD and 72.6% in ED (p <0.0001) and mean final exam score was respectively 72.3% and 55.6% (p <0.0001). Good result of the final exam was obtained by 62% of students who passed well the midterm exam. Conclusions It is crucial to use appropriate tools to grade the quality of teaching. To evaluate that one should use advance statistical tests. The fact that ED students achieve less points on the exams might have several reasons such as the language barrier. Obtaining a good result during midterm exam does not guarantee passing the final exam.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
22-27
Physical description
Dates
published
2019-06-04
received
2019-01-28
accepted
2019-03-10
References
 • Biały K. Przemiany współczesnego uniwersytetu od idei von Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej [Polish only]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2011. 34–35 p.
 • Czerepaniak-Walczak M. Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej [Polish only]. In: Fabryki dyplomów czy universitas. Kraków: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’; 2013. p. 37.
 • Pilarczyk PM. National Qualifications Framework and the reconstruction of higher education in Poland [Krajowe Ramy Kwalifikacji a przebudowa szkolnictwa wyższego w Polsce / Polish only]. Poznańskie Zesz Humanist. 2015;XXV:27–37.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [Internet]. Dziennik Ustaw. Kancelaria Sejmu RP; 2018 [cited 2019 May 6]. p. poz. 16668, Art. 68. Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668.
 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentys [Internet]. Dziennik Ustaw. 2018 [cited 2019 May 6]. p. poz. 345. Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000345.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa [Polish only] [Internet].
 • Dziennik Ustaw. 2012 [cited 2019 May 6]. p. poz. 631. Available from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000631.
 • Osterlind SJ. Constructing Test Items: Multiple-Choice, Constructed-Response, Performance, and Other Formats. Osterlind SJ, editor. J Educ Meas. 1999;36(3):267–70.
 • Tavakol M, Dennick R. Post-examination analysis of objective tests. Med Teach. 2011;33(6):447–58.
 • Jasiel-Wojculewicz H, Zdrojewski T, Rutkowski M, Chwojnicki K, Bandosz P, Kaczmarek J, et al. Zastosowanie testów w ocenie nauczania Propedeutyki Interny:10 lat doświadczeń własnych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Cz. 2. [Polish only]. Pol Arch Med Wewnętrznej. 2006;65(3):282–7.
 • Zdrojewski T, Jasiel-Wojculewicz H, Chwojnicki K, Szpakowski, P. Częstochowska, E. Wyrzykowski B, Miotk M. Zastosowanie testów w ocenie nauczania Propedeutyki Interny: 10 lat doświadczeń własnych w Akademii Medycznej w Gdańsku Cz. 1. [Polish only]. Pol Arch Med Wewnętrznej. 2006;65(3):276–91.
 • Massam A. First exam in UK for graduates of foreign medical schools fails 60%. Can Med Assoc J. 1975;113(5):468–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_31373_ejtcm_105493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.