PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 5 | 2 | 147-157
Article title

Opieka pielęgniarska nad pacjentem ze szpiczakiem mnogim, po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych – studium przypadku.

Content
Title variants
EN
Nursing care of patient with multiple myeloma, after autologous hematopoietic stem cell transplantation – case study.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp Szpiczak mnogi (ang. multiple myeloma) stanowi jeden z najczęściej występujących nowotworów hematologicznych wśród dorosłych. Głównym objawem szpiczaka jest ból kości spowodowany osteolizą, zazwyczaj mylony z osteoporozą. Podstawową metodą leczenia jest chemioterapia wraz z autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Cel Celem pracy jest analiza przypadku pacjentki ze zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim oraz przedstawienie problemów chorej i postępowania pielęgniarskiego w okresie okołotransplantacyjnym. Materiał i metody Informacje zebrano poprzez obserwację, wywiad i analizę dokumentacji medycznej pacjentki. Prezentowany przypadek opisuje kobietę w wieku 53 lat, ze szpiczakiem plazmocytowym, poddanej chemioterapii z autoprzeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Wyniki Jednym z potencjalnych czynników wpływających na rozwój nowotworu jest brak odpowiedniej ilości snu, jednak literaturze można odnaleźć kontrowersyjne informacje. Wnioski Opieka pielęgniarska nad pacjentem po autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych jest trudna. W wyniku wystąpienia działań niepożądanych leczenia, pacjenci mają wiele problemów. Wymagają profesjonalnej opieki i wsparcia. Stosowanie ICNP® w praktyce ułatwia pracę pielęgniarek.
EN
Introduction Multiple myeloma is one of the most common haematological cancer among adults. The main symptom of multiple myeloma is bone pain because of osteolysis, usually confused with osteoporosis. The basis method of treatment is chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation. Aim The purpose of the work is case study of patient with diagnosed multiple myeloma and presentation of patient problems and nursing interventions in peri-transplant period Material and methods Information was collected by observation, interview and analysis of medical documentation of patient. Presented case show a 53 years old women, with multiple myeloma, who was treated by chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell transplantation. Results One of the potential factors, which influence on development of cancer is lack of appropriate amount of dream, but in the literature we can find controversial information. Using ICNP® in practice, makes easier work of nurses. Conclusions Patients nursing care after autologous hematopoietic stem cell transplantation is difficult. As a result of treatment side effects, patients have a lot of problems. They require professional care and support.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
147-157
Physical description
Dates
published
2020-07-21
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_19251_pwod_2020_2_5_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.