PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 2 | 69-78
Article title

Ból lędźwiowo-miedniczny związany z ciążą – postępowanie terapeutyczne

Content
Title variants
EN
Pregnancy-related lumbopelvic pain – treatment modalities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp Ból lędźwiowo-miedniczny jest częstą przypadłością okresu ciąży, która nierzadko ogranicza codzienną aktywność ciężarnej. Dolegliwości te wymagają odpowiedniego, zindywidualizowanego postępowania, gdyż zlekceważone, mogą przekształcić się w długotrwałą dysfunkcję. Celem pracy było przedstawienie najnowszych doniesień na temat możliwych strategii postępowania z bólem lędźwiowo-miednicznym. Podsumowanie Dzisiejsza nauka dostarcza nam wiele efektywnych narzędzi, które pozwalają na redukcję bólu i ograniczeń funkcjonalnych bez szkody dla ciężarnej i dziecka. Brak jest jednej, najefektywniejszej strategii leczenia bólu lędźwiowo-miednicznego. Najlepsze wyniki przynosi kombinacja metod, których skuteczność została potwierdzona badaniami.
EN
Introduction Pregnancy-related lumbopelvic pain is a common complaint which often limits everyday activity of a pregnant woman. Accurate and individualized treatment is needed as, if ignored, pain can become a long term condition. The aim of this article is to present the current state of knowledge about possible treatment modalities for pregnancy-related lumbopelvic pain. Summary Current knowledge gives us a variety of effective tools which help reduce pain and functional limitations with no harm to a mother and foetus. There is no single and most effective treatment strategy. A combination of evidence-based methods produces the best treatment outcomes.
Year
Volume
31
Issue
2
Pages
69-78
Physical description
Dates
published
2017-10-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0068
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.