Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 31 | 1 | 27-36

Article title

Model KAWA w procesie terapii zajęciowej i możliwości jego wykorzystania w rehabilitacji pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Authors

Content

Title variants

EN
The Kawa Model in occupational therapy and its application in the rehabilitation of a mentally challenged patient

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp Artykuł ma na celu przybliżenie modelu KAWA i jego zastosowanie w procesie terapii zajęciowej. Model ten wykorzystuje metaforę rzeki (KAWA) jako obrazującej bieg ludzkiego życia. Poszczególne składowe rzeki, takie jak: woda, brzeg rzeki, kłody czy skały symbolizują elementy środowiska społecznego właściwego dla jednostki, jej indywidualne zasoby oraz ograniczenia. Opis przypadku Zastosowanie modelu KAWA w procesie terapii zajęciowej pozwala na poznanie i interpretację sytuacji pacjenta z uwzględnieniem właściwego dla niego kontekstu społecznego i kulturowego. Jego użycie sprzyja także ustrukturyzowaniu narracji osoby. Omówienie Sytuacja pacjentki chorującej na schizofrenię paranoidalną analizowana jest zgodnie z omawianym modelem i zaprezentowana zarówno w wersji graficznej, jak i opisowej. Wnioski W niniejszej pracy, oprócz omówienia aspektów teoretycznych związanych z wykorzystaniem modelu KAWA zaprezentowano również elementy praktycznego zastosowania tego konstruktu w pracy z osobą cierpiącą na zaburzenie psychiczne jakim jest schizofrenia.
EN
Introduction The article aims to provide information on the Kawa Model and its application in occupational therapy. The model uses the metaphor of a river to depict a human life journey. Particular constructs connected with a river such as water, river side walls, driftwood or rocks represent elements of individuals’ social environment as well as their resources and limitations. Case study The application of the Kawa Model in occupational therapy makes it possible to recognize and interpret the state of a patient taking into account social and cultural contexts. It also helps to structure an individual’s narration. Description The situation of a patient diagnosed with paranoid schizophrenia is analysed according to the presented model and shown in both graphic and descriptive versions. Conclusions As well as analysing theoretical aspects of implementing the Kawa Model, the present study shows elements of practical applications of this concept when working with a schizophrenic patient.

Year

Volume

31

Issue

1

Pages

27-36

Physical description

Dates

published
2017-08-05

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_1515_rehab-2015-0059
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.