Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 2 | 74-84

Article title

STOMIA JELITOWA U PACJENTÓW 65 PLUS W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW PIELĘGNACYJNYCH

Content

Title variants

EN
Intestinal stoma in patients 65 plus in the context of nursing problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp
Wydolność samoopiekuńcza osób starszych z wyłonioną stomią jelitową uwarunkowana jest jej funkcjonal¬nością oraz sprawnością fizyczną i psychiczną seniorów.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wieloaspektowości problemów pacjentów w starszym wieku po wyłonieniu stomii jelitowej.
Przegląd
W pielęgnacji stomii bardzo istotne jest zmotywowanie pacjenta do podejmowania czynności w tym zakre¬sie bazujące na przekonaniu, że normalne życie ze stomią jest możliwe. Wymaga to kierunkowanej eduka¬cji prowadzonej przez pielęgniarkę, doboru właściwego sprzętu stomijnego i jego poprawnego stosowania przez pacjenta, jego rehabilitacji fizycznej i psychospołecznej. W życiu stomika bardzo ważna jest również właściwa dieta, uregulowanie wypróżnień oraz aktywność fizyczna i społeczna.
Wnioski
W osiągnięciu wydolności samoopiekuńczej seniorów z wyłonioną stomią szczególną rolę odgrywa profe¬sjonalizm personelu medycznego, udział i wsparcie rodziny, rehabilitacja przed i po zabiegu wyłonienia oraz wsparcie wolontariuszy i organizacji samopomocowych.
Seniorzy czasami lepiej adaptują się do normalnego życia ze stomią niż osoby młodsze.
EN
Introduction
The independence of patients with stoma depends on their physical and intellectual self-efficiency.
Aim
The aim of this study is to present multi-dimensionality of problems faced by elderly patients diagnosed with stoma.
Overview
In stoma treatment, it is important to motivate patients to be active and hold onto the belief that normal life with stoma is possible. This requires tailored patient education introduced by the nurse, the choice of the right stoma equipment, the correct use of the equipment by the patient, his or her physical and psycho-so¬cial rehabilitation. A right diet, regular defecation and physical and social activity are also crucial for stoma patients.
Conclusions
1. What is particularly important for the patients diagnosed with stoma trying to retain their independence are professionalism of medical personnel, support from the family and the rehabilitation, before and after the surgery, as well as the support of volunteers and self-help groups.
2. Elderly patients can better adapt to life with stoma than younger patients.

Keywords

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

74-84

Physical description

Dates

published
2019-12-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-2-article-38812
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.