PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 45-58
Article title

OPIEKA PIELĘGNIARSKA WOBEC PACJENTA Z DYSKOPATIĄ ODCINKA SZYJNEGO LECZONĄ OPERACYJNIE

Content
Title variants
EN
Nursing care of patient with discopathy of cervical spine after surgical procedure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Częstą chorobą dotyczącą kręgosłupa są zmiany zwyrodnieniowe międzykręgowych krążków.
Cel
Celem pracy była analiza zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem po usunięciu zwyrodniałego dysku i stabilizacji międzytrzonowej.
Prezentacja przypadku
W prezentowanym przypadku pacjent jest w przebiegu leczenia operacyjnego dyskopatii w odcinku szyj-nym kręgosłupa.
Wnioski
1. Problemy pielęgnacyjne u pacjentki ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego w „0” dobie po operacji: ból pooperacyjny, nudności i wymioty, ryzyko powikłań krążeniowo-oddechowych, ryzyko niedotlenienia organizmu, ryzyko zakażenia rany operacyjnej, ryzyko infekcji w miejscu wkłucia, ryzyko zakażenia w układzie moczowym, deficyt w zakresie czynności samoobsługowych.
2. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentką ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa szyjnego w „0” dobie po operacji: monitorowanie natężenia bólu i udział w terapii przeciwbólowej, aktywny udział w terapii zaburzeń wodno-elektrolitowych, zapewnienie optymalnej wentylacji płuc, wdrożenie działań w profilaktyce powikłań pooperacyjnych, realizacja podstawowych czynności pielęgnacyjnych.
EN
Abstract
Introduction
A common spine disease is a degenerative change of the intervertebral discs.
Aim
The aim of the work was to analyze the nurse’s tasks in caring for the patient who had his/her degenerated disc removed and after intervertebral stabilization.
Case
In the presented case, the patient is in the course of surgical treatment of discopathy in the cervical spine.
Conclusions
1. Care problems in a patient with degenerative changes of the cervical spine right after the surgery: po-stoperative pain, nausea and vomiting, risk of cardiopulmonary complications, risk of body hypoxia, risk of infection of the surgical wound, risk of infection at the injection site, risk of infection in the urinary system, deficit in self-service activities.
2. Nurse’s tasks in caring for a patient with degenerative changes of the cervical spine in the post-operation day: monitoring of pain intensity and participation in pain therapy, active participation in talking water and electrolyte disorders, ensuring optimal lung ventilation, implementation of activities in the prevention of postoperative complications, implementation of basic care activities.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
45-58
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38822
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.