PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 4 | 1 | 17-24
Article title

POSTĘPOWANIE REHABILITACYJNE U PACJENTÓW PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWU BIODROWEGO W OKRESIE SZPITALNYM JAKO PROFILAKTYKA PRZEWLEKŁYCH DEFICYTÓW FUNKCJONALNYCH

Content
Title variants
EN
Rehabilitation of hospitalised patients after hip arthroplasty to prevent chronic functional deficits
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Koksartroza w Polsce dotyka ok. 8 mln. osób. Wcześnie wdrożona fizjoterapia decyduje o sukcesie leczenia.
Cel
Celem pracy była analiza procesu rehabilitacji pacjentów poddanych operacji stawu biodrowego.
Materiał i metody
Analizowano dokumentację medyczną 100 pacjentów poddanych operacji.
Wyniki
Najczęstszym rozpoznaniem u pacjentów była koksartroza. Wartości BMI badanych różniły się istotnie w zależności od miejsca zamieszkania. Pacjenci rozpoczynali rehabilitację pomiędzy 1- a 4 dniem. Pioniza¬cję w 89% przypadków przeprowadzono 1 dnia. Naukę chodu o kulach podjęło 93 pacjentów.
Wnioski
1. Pierwotna koksartroza jest wskazaniem do skierowania pacjenta na endoprotezoplastykę.
2. Wraz z przebiegiem rehabilitacji występuje progres poziomu funkcjonalności pacjentów.
3. Na przebieg rehabilitacji nie ma wpływu płeć.
EN
Introduction
Coxarthritis, in Poland, affects approximately 8 million people. Early physiotherapy determines the success of treatment.
Aim
The aim of the study was to analyse the effectiveness of rehabilitation process of patients undergoing hip surgery.
Material and methods
Medical documentation of 100 patients who have undergone surgery was analysed.
Results
The most common diagnosis in patients was coxarthritis. The BMI values of the patient’s differed significan¬tly depending on their place of residence.
Patients started rehabilitation between day 1 and day 4 after the surgery. The verticalisation in 89% of pa-tients was carried out on day 1. Ninety-three patients decided to learn to walk with crutches.
Conclusions
1. Primary coxarthritis is an indication to refer the patient to endoprosthesis.
2. In the course of rehabilitation, there is a progress of the patient’s functional level.
3. The rehabilitation process is not affected by the patient’s gender.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
17-24
Physical description
Dates
published
2019-12-02
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-4-issue-1-article-38819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.