PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 3 |
Article title

ANALIZA SPECYFICZNYCH OBJAWÓW U PACJENTEK PO USUNIĘCIU PIERSI Z POWODU RAKA Z WYKORZYSTANIEM KWESTIONARIUSZA QLQ-BR23

Content
Title variants
EN
Analysis of specific symptoms of patients after removal of breast cancer with the use of questionnaire QLQ-BR23
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Światowa Organizacja Zdrowia jako naczelne zadanie stawia sobie dbałość o dobrą jakość życia chorych po leczeniu przeciwnowotworowym .
Cel
Celem pracy jest analiza specyficznych objawów u pacjentek po usunięciu piersi z powodu raka z wykorzystaniem kwestionariusza QLQ-BR23. Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone pośród 100 chorych. W badaniach wykorzystano kwestionariusz QLQ-C23.
Wyniki
Dyskomfort u pacjentek dotyczył odczuwania smaku potraw, czucia się chorym/niedobrze, odczuwania bólu w ramieniu lub barku, obrzęku ramienia lub ręki, trudności z podnoszeniem ramienia, obrzęku chorej piersi -odpowiedzi utrzymywały się na poziomie średnim.
Wnioski
Wskazane problemy, niewątpliwie pogarszały u pacjentek satysfakcję z życia.
EN
Introduction
The World Health Organization as the main task, set himself to care about the good quality of life in patients after anti¬cancer treatment.
Aim
The aim of the study is the analysis of specific symptoms in patients after removal of breast cancer with the use of questionnaire QLQ-BR23.
Material and methods
The study was conducted among 100 patients. The study uses a questionnaire QLQ-C23.
Results
The discomfort of the patient concerned to taste the food, feel sick/bad, feels pain in the arm or shoulder, swelling of shoulder or arm, difficulty lifting up the arm, swelling of the affected mammary gland responses remained at the average level.
Conclusions
These problems clearly decreased in the patients satisfaction from life.
Year
Volume
3
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-3-article-38830
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.