PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 3 | 3 |
Article title

JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTEK PO MASTEKTOMII – ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM KWESTIONARIUSZA QLQ-C30

Content
Title variants
EN
The quality of life of patients after mastectomy – analysis using the questionnaire QLQ-C30
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp
Rak piersi w Polsce jest główną przyczyną zgonów u kobiet. Wczesna diagnoza i podjęte leczenie wydłuża życie i wpływa na jakość życia kobiet.
Cel
Celem pracy jest określenie jakości życia pacjentek po wykonaniu zabiegu mastektomii zwykorzystaniem Kwestionariusza
QLQ-C30 .
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone pośród 100 chorych. W badaniach wykorzystano kwestionariusz QLQ-C30.
Wyniki
Kobiety po amputacji piersi mają problemy z relacjami rodzinnymi i towarzyskim. Zauważalne są również problemy w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Kobiety również zawracają uwagę na swój wygląd zewnętrzny, postrzeganie siebie po amputacji piersi znacznie wpływa na jakość życia.
Wnioski
Wyniki przedstawione w pracy wskazują na znaczne obniżenie jakości życia pacjentek po mastektomii, zaburzenia te zauważalne są na płaszczyźnie fizycznej i psychicznej.
EN
Introduction
Breast cancer in Poland is a major cause of mortality in women. Early diagnosis and treatment prolongs life and affects the quality of life of women.
Material and method
The study was conducted among 100 patients. The study uses a questionnaire QLQ-C30. Most people with acute pancreatitis are between 41 and 60 years old. Among the factors contributing to the onset of the disease are the anti-health behaviors.
Aim
The aim of the study was is to determine the quality of life of patients after surgery mastectomy by Questionnaire
QLQ-C30 .
Material and methods
The study was conducted among 100 patients. The study uses a questionnaire QLQ-C30.
Results
Women after amputation of the breast, have problems with family relations and sociable. There are also challenges in the execution of actions in everyday life. Women also spend attention to your appearance, self-perception after the amputation of the breast significantly affects the quality of life.
Conclusions
Conclusions presented in the work indicate a significant reduction in the quality of life of patients after mastectomy, these violations are observed at the level of physical and mental performance.
Year
Volume
3
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.journal-f86b06ca-28ea-3945-8178-98f2b997ec5b-year-2019-volume-3-issue-3-article-38827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.