Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 30 | 4 | 29-38

Article title

Using smartphones in the evaluation of spinal curvatures in a sagittal plane

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction In physiotherapeutic diagnostic processes, various tools and methods may be used. However, price and availability may limit their daily use in clinical practice. Therefore, the suggestion that smartphones with specific applications may be useful as diagnostic tools can be found in the literature. However, before using them in clinical practice, it is important to verify their reliability. The aim of the study was to evaluate the consistency of measurements of the curvatures in the sagittal plane performed with the Saunders digital inclinometer and a smartphone application. Material and methods The study included 40 subjects aged 22-39 years (23.0 ± 3.7). All subjects had sagittal spinal curvatures (sacral slope - SS, lumbar lordosis - L, thoracic kyphosis - K, upper thoracic kyphosis - K1, lower thoracic kyphosis - K2) measured in both standing and sitting positions with the Saunders digital inclinometer and a smartphone application. Results In measurements performed with the use of the Saunders inclinometer and the smartphone, no significant differences were found between the size of the curvatures of the spine in a standing position (SS 19o ±8.2 vs. 17o ±8.4 p=0.3; L 32o ±11.1 vs. 29o ±10.3 p=0.2; K 43o ±8.4 vs. 41o ±8.1 p=0.2; K1 31o ±7.2 vs. 29.0 o ±7.3; K2 11o ±7.4 vs. 11.0 o ±6.7) and a sitting position (SS 3.75o ±8.9o p=0.8; L 5.8o ±9.06 vs. 5.2o ±8.5 p=0.75; K 40.0o ±8.1 vs. 36.7o ±7.9 p=0.6; K1 25.8o ±7.1 vs. 24.9 o ±7.1; K2 14.5o ±9.9 vs. 11.5 o ±9.4). Conclusions The examination of spinal curvatures in the sagittal plane using Saunders digital inclinometer and a smartphone application allows researchers to obtain reliable results. Therefore, smartphones can be used for an objective evaluation of the musculoskeletal system in daily clinical practice.

Keywords

Year

Volume

30

Issue

4

Pages

29-38

Physical description

Dates

published
2020-01-23

Contributors

References

 • Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: testing and function with posture and pain. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams&Wilkins; 2005.
 • Czaprowski D, Pawłowska P, Gębicka A, Sitarski D, Kotwicki T. Powtarzalność, zgodność i rzetelność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa
 • z wykorzystaniem inklinometru cyfrowego Saundersa. Ortop Traumatol Rehab 2012;2(6):145-53.
 • Mikołajewska E. Obiektywizacja wyników rehabilitacji – próba ujęcia kompleksowego. Now Lek 2011;80(4):305-11.
 • Czaprowski D, Kotwicki T, Durmała J, Stoliński Ł. Fizjoterapia oparta na dowodach naukowych - wyzwanie dla współczesnej fizjoterapii. Prakt Fizjoter Rehabil 2012;31:58-63.
 • Guyatt G. Praktyczne aspekty EBM. Med Prakt 2003;3:37-8.
 • Herbert R, Jamtvedt G, Hagen KB, Mead J. Practical Evidence-Based Physiotherapy. Edinburgh: Elsevier Butterworth Heinemann; 2005.
 • Andersson GBJ, Cocchiarella L. American Medical Association. Guides to the Evaluation of Permanent Impairments. 5th Ed. Chicago: American Medical Association; 2004.
 • Werner BC, Holzgrefe RE, Griffin JW, Lyons ML, Cosgrove CT, Hart JM, et al. Validation of an innovation method of shoulder range-of-motion measurement using
 • a smartphone clinometer application. J Shoulder Elb Surg 2014;23(11):275-82.
 • Izatt MT, Bateman GR, Clayton JA. Evaluation of the iPhone with an acrylic sleeve versus the Scoliometer for rib hump measurement in scoliosis. Scoliosis 2012;7:14.
 • Charlton P, Mentiplay BF, Pua YH, Clark RK. Reliability and concurrent validity of
 • a smartphone, bubble inclinometer and motion analysis system for measurement of hip joint range of motion. J Sci Med Sport 2015;18(3):262-7.
 • Salamh PA, Kolber M. The reliability, minimal detectable change and concurrent validity of a gravity-based bubble inclinometer and iPhone application for measuring standing lumbar lordosis. Physiother Theory Pract 2014;30(1):62-7.
 • Hakim A, Grahame R. Joint hypermobility. Best Pract Res Cl Rh 2003;17(6):989-1004.
 • Kużdżał M, Szczygieł A, Ćwirlej A. Porównanie parametrów krzywizn kręgosłupa
 • w płaszczyźnie strzałkowej mierzonych metodą atropostereometryczną i inklinometryczną. Post Rehab 2004;18(4):10-4.
 • Czaprowski D, Pawłowska P, Stoliński Ł, Kotwicki T. Active self-correction of back posture in children instructed with 'straighten your back' command. Manual Ther 2014;19:392–8.
 • Koch, Gary G. Intraclass correlation coefficient. Encyclopedia of Statistical Sciences 4. New York: In Samuel Kotz and Norman L. Johnson; 1982.
 • Watała C. Biostatystyka – wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej
 • i naukach biomedycznych. Bielsko-Biała: Wyd. α-medica Press; 2002.
 • Jędrychowski W. Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych
 • w medycynie. Kraków: Wyd. Uniwersytet Jagielloński; 2004.
 • Cyfrowy Pochyłomierz Saundersa. Instrukcja obsługi. Gliwice: Technomex, Sp.z O. O.
 • Walicka-Cupryś K, Puszczałowska-Lizis E, Maziarz K. Kształtowanie się przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa u uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Rehabil Med 2008;12(4):19-27.
 • Hawrylak A, Barczyk K, Giemza C, Wójtowicz D, Brodziński M. Ukształtowanie krzywizn przednio-tylnych oraz ruchomość kręgosłupa studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pol J Sport Med 2008;24(4):240-46.
 • Łukowicz M, Zalewski P, Weber-Zimmermann M, Piecyk K, Ciechanowska K. Ocena skuteczności jonoforezy z diklofenakiem w zespołach bólowych odcinka L-S kręgosłupa. Baln Pol 2008;2:125-33.
 • Kuszewski M, Saulicz E, Knapik A, Gnat R, Ryngier P. Czy uprawianie sportu może być czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia funkcjonalnych skróceń mięśni kulszowo-goleniowych u młodzieży? Probl Hig Epidemiol 2008;89(1):47-50.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.journal-1a1ad949-b11c-3408-a78d-5d83dc5f334a-year-2020-volume-30-issue-4-article-39729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.